ဖြေရှင်းချက်များ

လျှောက်လွှာ ၀၁

စက်ဆရာ

လျှောက်လွှာ ၀၅

ကြိတ်စက် စက်ယန္တရားစင်တာ

လျှောက်လွှာ ၀၄

ကြိတ်စက်

လျှောက်လွှာ ၀၃

Flat knitting စက်

လျှောက်လွှာ ၀၂

ခေါင်းပေါင်းပန်းထိုးစက်မျိုးစုံ

လျှောက်လွှာ ၀၆

အိတ်လုပ်စက်

လျှောက်လွှာ ၀၁

ဂဟေစက်ရုပ်

လျှောက်လွှာ ၀၁

ပလာစမာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်

လျှောက်လွှာ ၀၁

ထွင်းထုစက်